Contact

Projectmanagement

Alle relevante informatie omtrent een project vanaf één locatie

Projectmanagement met SAP Business One

Met SAP Business One kunt u operationele en financiële projecten beheren en alle aan het project gerelateerde transacties, documenten en activiteiten op één centrale locatie onderbrengen. Deze projecten zijn onder te verdelen in sub-projecten of in verschillende fases waaraan u taken kunt koppelen.

Elke taak of fase wordt voorzien van een voltooiingspercentage waardoor continu inzichtelijk is hoever het project gevorderd is zodat tijdige sturing mogelijk is. Op deze manier is het mogelijk om via verscheidene rapportages tijdens het project de kosten en het budget te analyseren.

Functies

 • Structuur van het project: Een project kan onderverdeel worden in sub-projecten welke kunnen bestaan uit fasen of taken. Elke fase kan als een op zichzelf staan project behandeld worden doordat bijbehorende documenten, bijlagen, werkorders en activiteiten toegevoegd kunnen worden. Al deze informatie wordt bijgehouden in het project-window. Hierin zijn tevens alle financiële gegevens met betrekking tot het project inzichtelijk.
 • Voordelen:
  • Gebruikers hebben een holistisch overzicht van projecten en gedetailleerde informatie met betrekking tot elk project.
  • Projecten zijn volledige geïntegreerd met overige financiële en operationele functies binnen SAP Business One
  • De facturerings-wizard stroomlijnt de standaard facturering en/of mijlpaal facturering proces en helpt de efficiëntie te verbeteren.
  • Verhoogd productiviteit en transparantie.

Kenmerken

 • Projectbudgetten – instellen van een budget om de kosten, begroot versus werkelijk, te beheren.
 • Sub-project – eenvoudig aanmaken en monitoren van sub-projecten.
 • Project stadia – geef de verschillende fasen aan van het (sub)project. Inclusief begin- en einddatums voor elke fase, koppel taken aan elke fase, realisatie percentage, geplande kosten, werkelijke kosten en wijs taken toe aan werknemers.
 • Urenstaten – gebruik de urenstaat-functionaliteit voor het verwerken van tijd aan het project.
 • Facturatie – een wizard verzamelt open documentregels en factureerbare artikelen verbonden aan het project voor de facturatie.
 • Project rapportage – overzichten van per fase, openstaande punten en resources.
 • Documenten – scan en voeg project gerelateerde document toe.
 • Activiteiten en notities – het bijhouden van activiteiten (vergaderingen, notities, follow-up en taken) gerelateerd aan het project. Taken toewijzen aan SAP Business One-gebruikers of werknemers voor opvolging.
 • To do lijst – toevoegen een aanmaken van project to-do lijsten
Cookie-instellingen
Fijn dat u er bent! We informeren u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd weer wijzigen.