Contact

Productie

Klantorderspecifiek of voorraadgestuurd, u wilt uw klanten op tijd en correct aanleveren

Productie met SAP Business One

SAP Business One ondersteund verschillende typen productiebedrijven. Bedrijven die assembleren, kleinschalig produceren of op enig andere wijze waarde toevoegen aan materialen. Klantorderspecifiek of voorraadgestuurd, u wilt uw klanten op tijd en correct aanleveren! Inzage in het productieproces en een perfecte aansluiting op het logistieke proces is van groot belang.

Binnen SAP Business One kunt u resources zoals mensen en machines vastleggen en beheren, capaciteit bepalen, stuklijsten beheren en productieorders genereren, volledig geïntegreerd met het financiële en logistieke proces.

Functies

  • MRP (Material Requirements Planning): Het MRP is een tool voor het efficiënt beheren van de voorraad zodat materialen zodra benodigd, beschikbaar zijn voor productie zonder te hoge voorraden aan te houden. Het MRP houdt rekening met inkoop-, verkoop- en productieorders, voorraadtransporten en eventuele raamovereenkomsten. Maar ook met ingestelde planningsregels zoals minimale productiegroottes en de  benodigde levertijd voor de levering of productie van een product.
  • Resources: Resources zijn over het algemeen machines of arbeid en worden in de resource masterdata vastgelegd. Machines zijn gekoppeld aan vaste activa en arbeid aan medewerkers. In deze masterdata leg je de aard van de resource, de prijs en de dagelijkse capaciteit vast.
  • Stuklijsten: Stuklijsten zijn de basis van de productie orders. Hierin staan alle materialen en resources benodigd om een bepaalde hoeveelheid eindproduct te produceren. Deze stuklijsten kunnen uit meerdere levels bestaan wat inhoudt dat onderdelen van een stuklijst ook een eigen stuklijst kunnen hebben.
  • Productieorders: Een klantorder kan direct gekoppeld worden aan een productie order. Doordat een stuklijst gekoppeld is worden de benodigde resources voor de hoeveelheid vermeld op de productieorder automatisch berekend. Door de status van de productieorder te wijzigen kan de order vrijgegeven worden voor productie en na productie gereed gemeld worden. Eventuele voorraadmutaties van halffabricaten kunnen automatisch geboekt worden.
Cookie-instellingen
Fijn dat u er bent! We informeren u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd weer wijzigen.