Contact

Financieel

Uw financiële administratie met uitgebreide rapportagemogelijkheden

Financieel met SAP Business One

SAP Business One levert de functionaliteiten en rapportagemogelijkheden die u nodig heeft om de financiën van uw bedrijf effectief en volgens de algemeen geldende boekhoudprincipes te beheren. Automatisering van uw financiële boekhouding is daarbij het speerpunt.

 • Real-time; elke transactie kan real-time verwerkt worden in uw grootboek.
 • Automatische journaalboekingen; verhoog de productiviteit door het automatisch laten boeken van journaalposten
 • Drill-down functionaliteit; in elk financieel document kunt u direct doorklikken naar brondocumenten van de transactie
 • Automatiseren van wederkerende taken; door terugkerende boekingen of boekingssjablonen aan te maken kunt u wederkerende taken sneller afwikkelen
 • Automatisch en handmatig afletteren; transacties worden automatisch afgeletterd zodat u tijd kunt besparen en nauwkeurige rapportages kunt verkrijgen.

Nu MKB-bedrijven steeds meer te maken krijgen met IFRS, zoeken gebruikers naar een eenvoudige aanpak voor parallel grootboek-rekeningenbeheer, om te voldoen aan zowel de lokale vereisten als de IFRS-normen. SAP Business One biedt de functionaliteit waarmee u transacties in parallelle grootboekrekeningen kunt vastleggen en rapporteren, plus de rapporten die u nodig heeft voor uw financiële verslaglegging conform IFRS.

 • Financiële administratie: SAP Business One biedt sjablonen voor een rekeningschema voor elk land, aanpasbaar aan uw bedrijfsbehoeften. U kunt ook een eigen rekeningschema aanmaken dat geheel is afgestemd op uw bedrijf.
 • Meerdere vestigingen: Heeft u meerdere vestigingen? Dan kunt u in één bedrijfsdatabase in verschillende vestigingen werken, maar alleen met de data waarvoor de gebruiker geautoriseerd is. Een bedrijf met meerdere winkels zou dus een enkele bedrijfsdatabase kunnen gebruiken om alle winkels als vestigingen te beheren. Hoewel de gegevens gecentraliseerd zijn in één database, kan afzonderlijk op de verschillende vestigingen gerapporteerd worden.
 • Vreemde valuta en wisselkoersen: Grootboekrekeningen en zakenpartners kunnen valuta-eigenschappen meekrijgen waar met het aanmaken van documenten en transacties rekening mee gehouden wordt. Dit kan een lokale munteenheid, specifieke munteenheid of een combinatie zijn.
 • Gebruikers kunnen periodiek de openstaande posten in vreemde valuta evalueren om de verschillen te zien en vervolgens de juiste correctietransactie toe te passen.

Kenmerken

 • Betalingswizzard: SAP Business One biedt een betalingswizard waarmee u groepen uitgaande en binnenkomende betalingen (via de bank) kunt genereren.
 • Automatische journaalboekingen: Eén van de grote voordelen is de mogelijkheid om journaalboekingen automatisch te genereren van verkoop, inkoop of voorraadtransacties. Wanneer een factuur is aangemaakt worden automatisch de juiste journaalboekingen gecreëerd.  Natuurlijk kunnen gebruikers ook handmatig nieuwe journaalboekingen maken en zoeken naar bestaande boekingen. Daarnaast kan elke transactie automatisch toegewezen worden aan een project of kostenplaats.
 • Journaaldocumenten: Gebruikers kunnen meerdere handmatige journaalboekingen opslaan in een batch voor gelijktijdige verwerking. Hierdoor is verificatie en verzameling van de boekingsposten mogelijk voordat deze in het grootboek worden ingevoerd.
 • Journal Vouchers: De zogenaamde journal vouchers kunnen gebruikt worden om een reeks financiële transacties te beoordelen alvorens ze te plaatsen. Voordat u de vermeldingen plaatst als journaalboekingen kunt u de gegevens bewerken, wijzigen of verwijderen.
 • Kostenplaatsen: Met deze functie kunnen gebruikers verschillende kostenplaatsen of -afdelingen definiëren, en de overeenkomstige omzet- of kostenrekeningen toewijzen aan een vooraf bepaalde kostenplaats in het rekeningschema. Maak ook gebruik van de multidimensionale kostenplaatsen, met financiële analysefuncties die zijn afgestemd op uw bedrijf. Bedrijven kunnen deze kostenplaats-structuur eenvoudig hiërarchisch indelen voor geavanceerde en accurate rapportages.
 • Budgetten: Met deze functie kunnen gebruikers budgetten definiëren en beheren aan de hand van grootboekrekeningen. Ze kunnen budgettoewijzingsmethoden configureren, budgetcijfers definiëren in een willekeurige valuta (lokaal, vreemd of beide) en een overzichtsrapport weergeven waarin de werkelijke cijfers worden vergeleken met de geplande waarden. Daarnaast kunnen ze online meldingen definiëren zodat het systeem een waarschuwing geeft zodra een bepaalde transactie een maand- of jaarbudget dreigt te overschrijden.

Overige onderdelen

 • Terugkerende activiteiten: Boekingssjablonen: gebruikers kunnen sjablonen voor grootboekrekeningen definiëren om tijd te besparen en fouten te vermijden bij de handmatige boeking van journaalposten. Terugkerende boekingen: Gebruikers kunnen zelf aangeven welke boekingen regelmatig moeten worden uitgevoerd. Vervolgens geven ze een frequentie op voor elke terugkerende boeking. Zo worden ze er automatisch aan herinnerd om de boekingen in te voeren. Terugboekjournalen: SAP Business One stelt gebruikers in staat om reserveringsposten aan het einde van de maand automatisch terug te boeken. Het terugboeken van posten gebeurt standaard op de eerste dag van de volgende maand, maar indien nodig kunnen gebruikers een andere datum opgeven.
 • Verdeelsleutel definiëren: Op basis van kostendefinities en ervaring kunnen gebruikers verschillende verdeelsleutels definiëren voor de standaardactiviteiten van het bedrijf, en vervolgens een omzet- of kostenrekening toewijzen aan de overeenkomstige verdeelsleutel.
 • Financiële rapportsjablonen: Gebruikers kunnen snel en eenvoudig sjablonen voor financiële rapporten genereren. Daarnaast kunnen ze sjablonen maken voor elk gewenst rapport, zoals aanvullende winst- en verliesrekeningen.
Cookie-instellingen
Fijn dat u er bent! We informeren u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd weer wijzigen.