Contact

Analyseren en rapporteren

Direct actueel inzicht in uw business

Uw taak als financieel manager is om het management adequaat te informeren en adviseren, om zo de organisatie naar een hoger plan te brengen. Dan is het cruciaal dat u snel inzicht heeft in hoe uw bedrijf ervoor staat, zowel in financieel als operationeel opzicht. Het analyseren en rapporteren kost echter vaak veel tijd of is soms zelfs niet mogelijk. AGION biedt hiervoor flexibele standaardoplossingen die u snel en daadkrachtig de gewenste inzichten in uw business geven.

Data verspreid door de organisatie

Financieel managers hebben vaak te maken met veel data en te weinig inzichten. Hoe komt dit?​​​​​​​

  • Data zijn door de organisatie verspreid in ontelbare spreadsheets en meerdere applicaties.
  • ​​​​​​​Gegevens zijn niet up-to-date en laten zich niet eenvoudig combineren.
  • ​​​​​​​Het samenstellen van rapportages is een tijdrovende en foutgevoelige taak.
  • ​​​​​​​Rapportages zijn vaak al achterhaald als ze (eindelijk) worden opgeleverd.
  • ​​​​​​​Het bouwen van rapporten vraagt specialistische, vaak schaarse kennis.

Sturen op gevoel?

Dit alles leidt ertoe dat managers vooral sturen ‘op gevoel’ – met alle risico’s van dien. ​​​​​​​Echter, hoe eerder via analyseren en rapporteren wordt opgemerkt dat er te weinig voorraad is, dat liquide middelen opdrogen of dat de marge onder druk staat, hoe eerder er geschakeld kan worden om deze trends om te buigen!

Analyseren en rapporteren

Hoe mooi zou het zijn als u via persoonlijke dashboards met kpi’s en rapporten realtime inzicht zou hebben in de prestaties, risico’s en trends van uw organisatie? Denk ook aan visualisaties die in één oogopslag significante afwijkingen in stuurparameters tonen. En aan rapportages die u inzicht geven in waar de marge kan worden verbeterd, hoe de productiviteit kan worden vergroot en op welke kostenposten kan worden bespaard. Uiteraard zijn deze gegevens inzichtelijk op zowel de desktop als onderweg op de mobiel.
​​​​​​​
​​​​​​​Dit stelt u in staat om snel en eenvoudig te analyseren en rapporteren. Dit levert u de stuurgegevens om de waarde voor uw klanten te vergroten, meer winst te behalen en te groeien als onderneming.

Eén geïntegreerd IT-platform

Bij AGION geloven we dat financieel managers gebaat zijn bij één geïntegreerde softwareoplossing voor alle bedrijfsactiviteiten, voorzien van handige rapportagetools. Dit kan door één flexibel en efficiënt IT-platform waar al uw bedrijfsprocessen bij elkaar komen, zoals CRM, Inkoop, Verkoop, Logistiek en Service. HIerdoor kunt u analyseren en rapporteren op basis van één set aan eenduidige bedrijfsgegevens, die overal binnen de onderneming dagelijks worden gebruikt en geactualiseerd.

Sparringpartner

​​​​​​​Aanvullend op de softwareoplossingen maken wij als kennis- en sparringpartner het verschil. Proactief dragen we beproefde tools en best practices aan die het analyseren en rapporteren voor u optimaal te laten werken. Door specifieke kennis en ervaring krijgt u stabiele en effectieve oplossingen, volgens afspraak.

Sneller inzicht

De combinatie van een set aan gebruiksvriendelijke, flexibele tools voor analyseren en rapporteren en de best practices en ondersteuning door uw partner moet ertoe leiden dat u veel sneller inzicht krijgt in uw financiële huishouding. En dat u meer tijd kunt besteden aan het analyseren en adviseren van mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren en te laten groeien.

Meer toegevoegde waarde!

Kies ook voor sneller inzicht in uw bedrijfsvoering door op basis van betrouwbare en actuele gegevens met slimme tools te analyseren en rapporteren. Verbeter uw bedrijfsprocessen, verlaag uw kosten en vergroot uw eigen toegevoegde waarde voor de business!

Wij bieden

EXCEL CONTROLLER VOOR SAP BUSINESS ONE

Bent u voor uw rapporten en analyses continu gegevens uit SAP Business One aan het exporteren? Om deze vervolgens vanuit vele Excel-sheets weer te knippen, plakken en bewerken met gecompliceerde formules? Met Excel Controller voor SAP Business One werkt u altijd met actuele gegevens in uw vertrouwde Excel-omgeving. Het resultaat: meer en beter inzicht in minder tijd!

Cookie-instellingen
Fijn dat u er bent! We informeren u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd weer wijzigen.