Contact

Groothandel cijfers & trends

Een groothandel verhandelt voor eigen rekening en risico goederen die hij niet zelf produceert en levert deze aan bedrijfsmatige afnemers. De groothandel bevindt zich dus midden in de supply chain. Inkoop, verkoop en assortimentssamenstelling zijn de basisactiviteiten, aangevuld met logistieke dienstverlening, financiering van voorraad en debiteuren, het leveren van productinformatie en/of service. Toegevoegde waarde in de keten zijn de toverwoorden en SAP Business One biedt dat.

Dit bericht stamt uit 2012. Bekijk hier de cijfers & trends editie 2016/2017.

Trends

Wat zijn de trends binnen de Nederlandse markt?

 • Een groothandel dient een wezenlijke toegevoegde waarde te hebben in de keten om continuïteitsperspectief te waarborgen;
 • Brede internationale oriëntatie. Toename van export. Impact op personeel en organisatie;
 • Transparantie en snelheid. Bundelen van volumes. E-businesstoepassingen en verkorting time-to-market;
 • De eindgebruiker blijft kritisch op prijs en kwaliteit;
 • De groothandel krijgt de financieringsfunctie van de keten opgedrongen.

Kansen en bedreigingen

Wat zijn de kansen die u kunt benutten en welke bedreigingen kunt u verwachten?

 • Huidige economische instabiele situatie. Verschuiving van handelsblokken (BRIC), beperking van overheidsbestedingen en van terugloop consumenten bestedingen. Toename van betalingstermijn;
 • Concurrentie. Voorwaartse- of achterwaartse integratie van andere schakels;
 • Supply-chain-management om de kosten in de keten te reduceren door efficiencyverbetering, voorraadoptimalisatie en controleerbaarheid. Finale klant is kritisch op prijs en kwaliteit;
 • Toenemende internationalisering;
 • Eisen op het gebied van transparantie en duurzaamheid;
 • Marketing, een uitgekiende fysieke distributie, aftersales en co-makership worden belangrijker omdat de rol en betekenis van de groothandel in de keten veranderen;
 • Schaalvergroting om investeringen in procesinnovatie rendabel te maken en het assortiment en de dienstverlening te verbreden;
 • Financierbaarheid van debiteuren en voorraad.
Cookie-instellingen
Fijn dat u er bent! We informeren u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd weer wijzigen.