Tips voor MKB ondernemers om snel te kunnen groeien

14 mrt

MKB ondernemers zijn zeer actief met het uitbreiden van haar producten en diensten. Ze zijn voortvarend en investeren om snel te kunnen groeien. Dit blijkt uit onderzoek van SAP, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit. Het rapport noemt daarnaast cruciale maatregelen die ondernemers kunnen nemen om groeiplannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

MKB ondernemers voor groei

MKB groei

Tips voor managers om MKB-organisaties snel te laten groeien

MKB ondernemers zijn voor 85 procent verantwoordelijk voor de banengroei. De druk om te overleven in moeilijke tijden is groot en gaat gepaard met een enorme drang om concurrerend te zijn. Dit werkt groei in de hand. Volgens het onderzoek vinden ondernemers het opzetten van een operationeel platform een belangrijke eis. Het platform moet wel flexibel zijn zodat het management snel in kan spelen op veranderende marktomstandigheden. Daarnaast stellen managers de nodige eisen aan technologie en het HR-beleid om groei zonder al te grote investeringen tot stand te brengen.

Opstellen van operationele strategie

Organisaties die groeien, lopen op een gegeven moment tegen operationele beperkingen aan. De levering van producten of diensten komt in gevaar dooreen gebrek aan de juiste technologie of door een tekort aan medewerkers. Voor dit soort situaties is een operationele strategie zeer nuttig. De operationele strategie bestaat uit een goede definitie van de toekomst van de organisatie en haar infrastructuur om die groei te bewerkstelligen. Een ander onderdeel van de operationele strategie is het veranderen van bedrijfsprocessen en structuren. Vaak blijkt dat de oude systemen en structuren niet voldoende zijn om investeerders goed te informeren over de groeicapaciteit van de onderneming.

De rol van technologie

Het opzetten van een operationeel platform is niet haalbaar als de MKB ondernemer geen informatietechnologie inzet. Volgens de managers uit het onderzoek kan IT zelfs een groot concurrentievoordeel met zich meebrengen. De ontwikkelingen binnen de IT gaan immers enorm hard ten gunste van het MKB. Hebben grote organisaties vaak oude, niet goed functionerende systemen – ofwel legacy – het MKB kan eenvoudig opnieuw beginnen omdat zij nooit enorm veel aan IT hebben gespendeerd.

Groei van personeel

Een andere grote uitdaging bij groei is het aantal medewerkers. Een goed personeelslid is lastig aan te trekken en dus is een wervingsstrategie onontbeerlijk. Een goede medewerker met de juiste vaardigheden en expertise kan al snel terecht bij de grote en bekende bedrijven. Een MKB ondernemer moet dus extra zijn best doen om deze mensen over te halen om bij hun te komen werken.

Lees het hele artikel op ManagersOnline.nl.