Succesvolle bedrijven: standaardiseer met premium ERP-systeem

01 aug
Succesvolle bedrijven

Succesvolle bedrijven standaardiseren hun processen met een premium ERP-systeem.

Succesvolle bedrijven in het MKB die snel groeien, vragen veel van het management. Door acute operationele vraagstukken blijft er minder tijd over voor strategie en ontwikkeling van de organisatie en verliest de ondernemer steeds meer het contact met de markt. Daarom doen groeiende bedrijven er verstandig aan om hun processen te standaardiseren en te ondersteunen met een premium ERP-systeem. Voorzien van de modernste middelen werkt het personeel efficiënter en worden storingen sneller opgelost of, nog beter, voorkomen.

Succesvolle bedrijven

Succesvolle bedrijven in het MKB die snel groeien, hebben ondernemers die vaak meerdere rollen vervullen. Deze rol die is te verdelen in vier verschillende categorieën: de manager, de netwerker, de innovator en de risiconemer. Als manager zorgt hij voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Als netwerker zoekt hij naar nieuwe markten en legt hij nieuwe contacten. Als innovator zoekt hij naar nieuwe kansen en vernieuwing. En als risiconemer onderneemt en investeert hij voor eigen rekening en risico in nieuwe zaken, activiteiten en bedrijven. De ondernemer in het MKB blijkt zich vooral te herkennen in de rol van manager.

Bedrijfsmanagement

Het bedrijfsmanagement van een MKB valt niet mee in de nieuwe economie. Deze rol van manager legt een zware druk op de schouders van de MKB ondernemer. Vooral de kleinere succesvolle bedrijven die bijzonder snel groeien, zijn lastig te managen. Ze verdrinken al snel in operationele taken en verliezen daardoor het contact met de markt. En, nog erger, de klanttevredenheid daalt omdat ze niet meer de producten en diensten op tijd kunnen leveren.

Personeel, financiën en strategie

Het inzetten van meer personeel is een kostbare zaak. Daarnaast blijft het zelfs in economisch lastige tijden moeilijk om de juiste medewerkers te vinden. Ondernemers hebben daarnaast geld nodig om de groei te financieren. Als er al kapitaalverschaffers geïnteresseerd zijn, willen ze uiteraard exact weten hoe het bedrijf ervoor staat. De manager moet dus niet alleen een heldere doelstelling hebben waar hij met de onderneming naar toe wil; hij moet ook bedenken en beschrijven hoe hij de groei gestalte gaat geven. Zodat hij niet wordt overvallen door plotselinge groei en alle operationele uitdagingen die daarbij horen.

Effectief en efficiënt

Wat is een goede manager? Daar zijn boekenkasten vol over geschreven. Over het algemeen mogen we ervan uitgaan dat het om iemand gaat die zorgdraagt voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat is tegenwoordig vrijwel onmogelijk zonder een goed ERP-systeem door te voeren. Niet alleen omdat personeel schaars (en duur) is, maar ook omdat de medewerkers met de modernste middelen hun werk willen kunnen doen. Zo willen zij onderweg op elk tijdstip toegang hebben tot de bedrijfsgegevens; liefst met een apparaat dat zij zelf hebben uitgekozen.

Processen standaardiseren…

Als kleinere succesvolle bedrijven groeien, is het dus zaak om de processen goed aan te passen. Processen worden formeler en gestandaardiseerd. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is en bij storingen eenvoudig is na te gaan waar iets mis ging.

…met premium ERP-systeem

Die standaardisatie, die van nature optreedt, is meteen een voorwaarde voor goede automatisering met een ERP-systeem. Een kleiner bedrijf heeft overigens als voordeel dat hij meestal nog niet heel veel heeft geïnvesteerd in ICT en daarom eenvoudiger kan kiezen voor de modernste middelen. Op die manier kan de ondernemer dan toch wat meer de rol van innovator op zich nemen.

Lees hier waarom SAP Business One een premium ERP-systeem voor het MKB is. Deze bijdrage is gebaseerd op blogs van Marcel Groenenboom van SAP Nederland BV.