Sectorprognose 2014: Groothandel als smeerolie van de keten?

13 nov
groothandel

Groothandel als de smeerolie van de keten?

Groothandels doen er goed aan om te exporteren en te investeren in innovatie. Integreren in de keten en verregaand samenwerken met aangrenzende schakels zijn kansrijke mogelijkheden voor de groothandel om zich te onderscheiden en nieuwe oplossingen te bieden. Om dit te bereiken, moet de interne organisatie lean en flexibel zijn. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de sectorprognose 2014 voor groothandels van de Rabobank.

Stemming in eindmarkt verbetert

Groothandels zijn zeer divers en zijn sterk afhankelijk van het sentiment bij de eindklant. Het perspectief voor groothandel in industriële en foodproducten is goed. De stemming in de markten verbetert en veel bedrijven hebben profijt van hun exportgerichte en innovatieve oriëntatie.

Groothandels: meer integreren en samenwerken!

Vooral groothandels die integreren in de toeleveringsketen en goed samenwerken met voor- of achterliggende schakels zijn succesvol. Met nieuwe producten en diensten, die in eerste instantie branchevreemd kunnen zijn, kunnen inventieve oplossingen worden gecreëerd. Vanuit het exportvolume is wederuitvoer door de groothandel interessant. Wederuitvoer doet echter een groot beroep op de infrastructuur en levert een relatief geringe bijdrage aan het BBP.

Exporteren is interessant

Daarom is het zowel voor Nederland als de individuele groothandel daarom vaak interessanter om te exporteren. De groothandel beschikt hiervoor over de benodigde kennis en expertise. Groothandels die afhankelijk zijn van een binnenlandse vraag, hebben het moeilijk momenteel. Herstel in de bouw laat op zich wachten. In de keten van non-food retail staat de marge onder druk en is de retailer dominant.

Groothandel moet lean en flexibel zijn

Om te overleven moet de groothandel volgens de Rabobank daarom op alle onderdelen lean en flexibel zijn en zich richten op het leveren van toegevoegde waarde in de keten. De groothandel kan bijvoorbeeld partijen in de keten ontzorgen in de omni-channel distributie. Hierbij kan de consument binnen één aankoop, ieder kanaal naast en zelfs binnen het andere kanaal gebruiken. Met één beleving, één prijsstelling, één informatiebron, noem maar op.

Geïntegreerde bedrijfssoftware voor processen

Voor omno-channel distributie is voor de interne organisatie van een groothandel geavanceerde bedrijfssoftware onmisbaar. Hierbij gaat het niet alleen om heldere managementinformatie en het bewaren van bedrijfsgegevens op één plek, maar juist ook om het delen van informatie met (systemen van) derden. Informatie moet dus digitaal, transparant en uniform beschikbaar zijn. Ook moet er meer aandacht zijn voor het personeel. De vereiste competenties van medewerkers veranderen door de verdere automatisering van processen en meer internationale focus van veel bedrijven.

Bron: Rabobank MKB-visie