Aanpassingen en configuratie

SAP Business One biedt krachtige tools om formulieren, query’s en rapporten aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften, zodat er geen geavanceerde technische trainingen nodig zijn om aan de slag te kunnen. Gebruikers kunnen instellingen configureren voor wisselkoersen, bevoegdheidsparameters instellen en import- en exportfuncties vastleggen voor interne mail, e-mail en gegevens.

DE CONFIGUREERBARE FUNCTIES VOOR BEHEER OP EEN RIJ:
Gebruikersdefinities: rekeningschema’s, belastingcodes, verkoopmedewerkers, rayons, projecten, adresopmaak, betalingsvoorwaarden, groepen leveranciers, klanten, artikelen en commissies, magazijnen, sjablonen en wachtrijen voor servicecontracten, banken, betaalwijzen en verzendmethoden

Bevoegdheden: beheerders kunnen bepalen tot welke informatie gebruikers toegang hebben. Gevoelige documenten hebben eigenaars en gebruikers krijgen, op basis van hun relatie met de eigenaar, gecontroleerde toegang (volledig, alleen lezen of geen toegang). Toegang kan worden verleend aan gebruikers in dezelfde teams, afdelingen of filialen of met dezelfde manager als de eigenaar, of aan de manager of een ondergeschikte van de eigenaar.

Zelfgedefiieerde velden
Gebruikers kunnen hun eigen velden definiëren in een groot deel van de oplossing, zoals artikelen, zakenpartners en documenten. Ze kunnen standaardinformatie beheren voor de meeste bedrijfsactiviteiten, en gebruikersgedefinieerde velden selecteren om diverse soorten informatie in te voeren, zoals teksten, adressen, telefoonnummers, URL’s, bestandsbijlagen, afbeeldingen en vervolgkeuzelijsten.

Zelfgedefinieerde waarden
Door de gebruiker gedefinieerde waarden garanderen dat gegevens uit een voorgedefinieerd zoekproces worden vastgelegd voor elk veld in het systeem (inclusief door de gebruiker gedefinieerde velden).

Enkele voorbeelden van zelfgedefinieerde waarden:

 • Automatische invoer van waarden op basis van hoe gerela teerde gegevens in het systeem worden gebruikt
 • Invoer van waarden op basis van voorgedefinieerde lijsten
 • Automatische invoer van waarden op basis van vooraf (door de gebruiker) gedefinieerde query’s
 • Definitie van afhankelijkheden tussen systeemvelden
 • Weergave van velden die alleen gelden voor query’s, zoals handtekening van de gebruiker, aanmaakdatum en saldo van openstaande cheques (voor een zakenpartner)

Open integratie
SAP Business One kan op betaalbare wijze meegroeien met de behoeften van het bedrijf:

 • U past de oplossing snel aan als uw behoeften veranderen, zonder grote en doorlopende IT-belasting
 • Gebruikers kunnen hun voorkeuren voor formulieren, query’s en rapporten opslaan, zodat ingebouwde procesmodellen de dagelijkse activiteiten direct kunnen weerspiegelen
 • Eenvoudige integratie met andere toepassingen, zodat u zowel bestaande systeeminvesteringen als nieuwe technologieën kunt gebruiken
 • SAP Business One biedt een architectuur voor beheer op basis van meldingen, die invloed heeft op transacties en workflows verderop in een andere toepassing
 • Managers kunnen wijzigingen in SAP Business One onmiddellijk implementeren. Zo is de oplossing altijd afgestemd op de bedrijfsvoering, zelfs als de behoeften veranderen
 • Aanpassingen kunnen gemakkelijk worden toegepast in nieuwe versies van de oplossing, zodat de gebruikelijke kosten van upgrades worden vermeden