Voorraadbeheer software in SAP Business One

  • Voorraadbeheer software in SAP Business One

    SAP Business One omvat uitgebreide voorraadbeheer software.

Met SAP Business One beschikt u over een complete oplossing voor voorraadbeheer. Zo kunt u artikelstamgegevens, serie- en batchnummers en prijslijsten beheren, alternatieve artikelen definiëren, voorraadaantallen corrigeren, voorraadkosten herwaarderen, periodieke tellingen uitvoeren en picklijsten voor openstaande klantorders genereren.

Bekijk hieronder het uitgebreide overzicht van voorraadbeheer in SAP Business One. Zie ook onze uitleg van voorraadbeheer of het complete overzicht van alle functionaliteit van SAP Business One.

Voorraadbeheer software

SAP Business One biedt uitgebreide software voor voorraadbeheer. Allereerst kunt u met Artikelstamgegevens zowel artikelen beheren die op voorraad worden gehouden (uit productie of inkoop) als artikelen die niet op voorraad kunnen worden gehouden (zoals arbeid, reizen en vaste activa). Ook kunt u standaardinformatie over een artikel beheren, zoals de leverancier, de maateenheid voor in- en verkoop en de belastingstatus. Voorraadartikelen kunnen in meerdere magazijnen worden opgeslagen, waarbij de kosten kunnen verschillen per locatie.

…Seriegrootte, het aantal minimumorders en de gemiddelde doorlooptijd definiëren…

Voorraadwaardering

SAP Business One ondersteunt verschillende methoden voor voorraadwaardering, zoals standaardkosten, voortschrijdend gemiddelde en FIFO (first in, first out). Ook planningsgegevens worden bijgehouden in de artikelstamgegevens. U bepaalt een verwerving methode, bijvoorbeeld maken of kopen. Of u kiest een interval voor het kopen van een artikel, bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks of dagelijks. Daarnaast kunt u de seriegrootte, het aantal minimumorders en de gemiddelde doorlooptijd definiëren.

Serienummers

In de voorraadbeheer software kunt u serienummers automatisch genereren op basis van sjablonen. Maar het kan ook handmatig, waarbij de nummers alleen worden toegewezen bij de vrijgave van een artikel uit de voorraad, of optioneel bij elke transactie.

Batches aan artikelen toewijzen

Gebruikers kunnen batches toewijzen aan artikelen, en deze classificeren op basis van de houdbaarheid of een ander kenmerk. De batches voor deze producten kunnen vervolgens in klantorders, leveringsbonnen en voorraadverplaatsingen worden gedefinieerd.

Vervangende artikelen

Met deze functie kunt u een lijst met artikelen maken die u aan de klant kunt voorstellen als het gewenste artikel niet beschikbaar is. U kunt vervangende artikelen indelen op basis van overeenkomsten in artikeldefinitie, prijs of aantal.

Catalogusnummer van zakenpartner definiëren

Door catalogusnummers van zakenpartners te definieren, kunt u onderdeelnummers van leveranciers bijhouden in een kruisverwijzingstabel. In inkoopdocumenten kunt u de onderdeelnummers van de leverancier gebruiken, in plaats van uw onderdeelnummers.

Voorraadwaarderingsmethode

In bepaalde situaties of marktcondities kan het nodig zijn om een andere voorraadwaarderingsmethode te gebruiken. Via het rapport voor het bijwerken van voorraadwaarderingsmethoden, kunnen gebruikers van de voorraadbeheer software eenvoudig artikelen selecteren in een lijst en de huidige methode vervangen door een andere.Goederenontvangst en goederenuitgifte. Met deze twee functies kunnen gebruikers goederenontvangsten en -uitgiften vastleggen die niet direct aan een in- of verkoopdocument zijn gekoppeld.

Voorraadtransport

Met de functie Voorraadtransport kunt u voorraden verplaatsen tussen verschillende magazijnen.

Voorraadboeking

Met de functie Voorraadboeking kunt u:

  • beginsaldi van voorraadartikelen invoeren;
  • magazijngegevens bijwerken in het systeem.

Periodieke voorraadtelling

In grote magazijnen worden voortdurend voorraadtellingen uitgevoerd. Deze functie geeft voor elk artikel aan wanneer een telling nodig is. Via waarschuwingen en rapporten worden artikelen op verschillende niveaus van belangrijkheid zo vaak geteld als nodig is.

Voorraadherwaardering

Met de functie Voorraadherwaardering kunt u bestaande voorraadprijzen wijzigen. Dit is bijvoorbeeld nodig als de huidige voorraadprijs van het artikel niet meer overeenstemt met de huidige marktprijs. In dat geval wordt de prijs aangepast, en de wijziging direct verwerkt in de boekhouding.

Prijslijst

Gebruikers kunnen verschillende prijslijsten definiëren en deze koppelen aan klanten en leveranciers. Bovendien kunnen snel en eenvoudig dynamische koppelingen tussen prijslijsten gemaakt worden, waarbij deze automatisch worden bijgewerkt wanneer de basisprijslijst wordt gewijzigd.

Speciale prijzen

Voor elke klant of leverancier kunt u speciale prijzen definiëren, net als aantalspecifieke prijzen die zijn gekoppeld aan de orderhoeveelheid. Daarnaast kunt u voor elke prijslijst een geldigheidsperiode definiëren, die automatisch wordt aangepast als de gegevens worden gewijzigd. Ook kunt u kortingen vastleggen op basis van de betalingsvoorwaarden.

Pick- en verpakkingsbeheer

Met de pick- en verpakkingsfuncties kunnen gebruikers het pick- en verpakkingsproces beheren in drie wachtrijen. Ingevoerde klantorders kunt u weergeven in de openstaande wachtrij. Hoeveelheden kunt u markeren als volledig, of gedeeltelijk vrijgegeven voor picking. De vrijgegeven wachtrij bevat alle orders die zijn vrijgegeven voor picking, en deze kunnen worden gemarkeerd als volledig gepickt of gedeeltelijk gepickt. Zowel in de openstaande als de vrijgegeven wachtrij kunnen gebruikers automatisch picklijsten maken, per order of voor een reeks orders. In de gepickte wachtrij kunnen orders die zijn gemarkeerd als gepickt, worden weergegeven en geselecteerd voor het verpakkingsproces. Het pick- en verpakkingsbeheer bevat allerlei sorteeropties, en biedt de nodige flexibiliteit voor uw eigen pick- en verpakkingsprocessen.