Financiële functies

REAL-TIME FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Volledig geïntegreerd financieel beheer
SAP Business One bevat volledig geïntegreerd financieel beheer en bankbeheer. Wanneer u transacties boekt, wordt er een journaalboeking gemaakt in het grootboek. Praktisch alle belangrijke transacties verlopen automatisch in SAP Business One, zonder formele boeking of batchverwerking.
Snelle detailfuncties
U kunt snel gedetailleerde informatie opvragen op boekingsniveau. Wanneer u bijvoorbeeld de journaalboeking voor een verkooptransactie bekijkt, kunt u ook de bijbehorende informatie van het rekeningschema bekijken.

Volledig rekeningschema
In het rekeningschema kunt u detailinformatie opvragen voor het saldoveld om de transacties te zien waaruit een bepaald saldo is opgebouwd.

MAANDAFSLUITING
Snelle maandafsluitfuncties
Met SAP Business One kunt u de maandafsluiting versnellen. In het activiteitenvenster wijst u taken toe of stelt u herinneringen in voor bepaalde aspecten van het afsluitingsproces.

Meeboekrekeningen aanwijzen
In SAP Business One kunt u rekeningen toewijzen als meeboekrekeningen en deze gebruiken als standaardboekingsrekeningen voor de toename of afname op de klant- of leverancierssaldi. Zo zorgt u ervoor dat het grootboek en de subadministratie gelijklopen.

Boekingssjablonen
U kunt boekingssjablonen gebruiken om kosten of transacties aan diverse afdelingen toe te wijzen op basis van vaste percentages. Via terugkerende boekingen kunt u transacties maken met vaste bedragen. In de terugboektransactie wordt de eerste dag van de volgende maand gebruikt als terugboekdatum. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

FINANCIËLE RAPPORTAGE
Hiërarchische rapporten
De hiërarchische rapportage maakt gebruik van de flexibiliteit die wordt geboden via configuratie van het rekeningschema en de multidimensionale kostenplaatsen.

Geïntegreerde rapporten
SAP Business One bevat diverse geïntegreerde rapportagetools voor de samenstelling van bedrijfs-, magazijn- en financiële rapporten en rekeningoverzichten. U kunt rapporten exporteren naar allerlei indelingen, zoals Microsoft® Excel®, Microsoft® Word® en PDF.

XL Reporter tool
De XL Reporter tool biedt real-time weergaven van gegevens in SAP Business One met alle opmaakmogelijkheden van Microsoft Excel.

…Onze dealers kunnen online fietsen configureren, volledig geïntegreerd in SAP Business One…

Jeroen Biesbroek, Multicycle