Financiën

International Financial Reporting Standards (IFRS)
Nu MKB-bedrijven steeds meer te maken krijgen met IFRS, zoeken gebruikers naar een eenvoudige aanpak voor parallel grootboek-rekeningenbeheer, om te voldoen aan zowel de lokale vereisten als de IFRS-normen. SAP Business One biedt de functionaliteit waarmee u transacties in parallelle grootboekrekeningen kunt vastleggen en rapporteren, plus de rapporten die u nodig heeft voor uw nanciële verslaglegging conform IFRS.

Multidimensionale kostenplaatsen
SAP Business One maakt kostenplaatsbeheer in meerdere dimensies mogelijk, met financiële analysefuncties die zijn afgestemd op uw bedrijf. Bedrijven kunnen deze kostenplaats-structuur eenvoudig hiërarchisch indelen voor geavanceerde en accurate rapportage.

Financiële administratie
SAP Business One biedt sjablonen voor een rekeningschema voor elk land, aanpasbaar aan uw bedrijfsbehoeften. U kunt ook een eigen rekeningschema aanmaken dat geheel is afgestemd op uw bedrijf.Journaalboekingen
Gebruikers kunnen nieuwe journaalboekingen maken en zoeken naar bestaande boekingen. De meeste journaalposten worden automatisch geboekt vanuit verkoop, inkoop en bank. Daarnaast kunnen gebruikers elke transactie automatisch toewijzen aan een project of kostenplaats.

Journaaldocumenten
Gebruikers kunnen meerdere handmatige journaalboekingen opslaan in een batch voor gelijktijdige verwerking. Hierdoor is verificatie en verzameling van de boekingsposten mogelijk voordat deze in het grootboek worden ingevoerd.

Boekingssjablonen
Gebruikers kunnen sjablonen voor grootboekrekeningen definiëren om tijd te besparen en fouten te vermijden bij de handmatige boeking van journaalposten.

Terugkerende boekingen
Gebruikers kunnen zelf aangeven welke boekingen regelmatig moeten worden uitgevoerd. Vervolgens geven ze een frequentie op voor elke terugkerende boeking. Zo worden ze er automatisch aan herinnerd om de boekingen in te voeren.

Terugboekjournalen
SAP Business One stelt gebruikers in staat om reserveringsposten aan het einde van de maand automatisch terug te boeken. Het terugboeken van posten gebeurt standaard op de eerste dag van de volgende maand, maar indien nodig kunnen gebruikers een andere datum opgeven.

Wisselkoersverschillen
Gebruikers kunnen periodiek de openstaande posten in vreem de valuta evalueren om de verschillen te zien en vervolgens de juiste correctietransactie toe te passen.

Financiële rapportsjablonen
Gebruikers kunnen snel en eenvoudig sjablonen voor financiële rapporten genereren. Daarnaast kunnen ze sjablonen maken voor elk gewenst rapport, zoals aanvullende winst- en verliesrekeningen.

Budgetten
Met deze functie kunnen gebruikers budgetten definiëren en beheren aan de hand van grootboekrekeningen. Ze kunnen budgettoewijzingsmethoden configureren, budgetcijfers definië-ren in een willekeurige valuta (lokaal, vreemd of beide) en een overzichtsrapport weergeven waarin de werkelijke cijfers worden vergeleken met de geplande waarden. Daarnaast kunnen ze online meldingen definiëren zodat het systeem een waarschuwing geeft zodra een bepaalde transactie een maand- of jaarbudget dreigt te overschrijden.

Kostenplaatsen definiëren
Met deze functie kunnen gebruikers verschillende kostenplaatsen of -afdelingen definiëren, en de overeenkomstige omzet- of kostenrekeningen toewijzen aan een vooraf bepaalde kostenplaats in het rekeningschema.

Verdeelsleutels definiëren
Op basis van kostendefinities en ervaring kunnen gebruikers verschillende verdeelsleutels definiëren voor de standaardactiviteiten van het bedrijf, en vervolgens een omzet- of kostenrekening toewijzen aan de overeenkomstige verdeelsleutel.

Tabel voor kostenplaatsen en verdeelsleutels
Hiermee kunnen gebruikers kostenplaatsen en verdeelsleutels weergeven in een tabel. Alle cijfers worden duidelijk weergegeven en kunnen indien nodig worden aangepast. Gebruikers kunnen hier ook aanvullende kostenplaatsen en verdeelsleutels definiëren. Nadat alle kostenfactoren zijn gedefinieerd, worden deze bij elke transactie automatisch toegewezen aan de afzonderlijke kostenplaatsen, zodat de gedetailleerde gegevens snel beschikbaar zijn.

Kostenplaatsrapport
Deze winst- en verliesrekening is gebaseerd op omzet en kosten, zowel direct als indirect, zoals gedefinieerd in de toewijzingsregels. U kunt het rapport uitvoeren voor elke kostenplaats, kiezen tussen een jaar- of een maandweergave, en de resultaten vergelijken met de cijfers van de vorige periode.

…SAP Business One bood direct de functionaliteit die aansloot op onze behoeften en we zagen al snel dat de oplossing een steunpilaar zou worden voor ons groeiende bedrijf. Eindelijk al onze internationale vestigingen op één alles omvattend softwarepakket…

Berend Feenstra, APH Group