Groothandel branche: ga voor Operational Excellence!

25 mrt

De groothandel branche doet er goed aan om zich te richten op Operational Excellence, met als doel een lage Total Costs of Ownership voor hun klanten. Dit vereist focus bij de inzet van mensen, ICT en logistiek. Aldus de nieuwste Sector-update Groothandel van Rabobank Cijfers & Trends. Deze Thema-update beschrijft actuele ontwikkelingen in onder meer de groothandel branche.

Groothandel software

Groothandels branche: kies voor operational excellence!

Groothandel branche: durf te kiezen!

In de update valt te lezen dat MKB groothandels opereren in sterk gefragmenteerde en competitieve markten, die ook nog eens te lijden hebben onder de economische crisis. De moeilijke marktomstandigheden vergroten het belang van een duidelijke en onderscheidende positionering. Voor alle partijen in de supply chain moet duidelijk zijn waarin de groothandel onderscheidend is.

Operational Excellence bij groothandels

Vaak zien we dat de groothandel zich richt op product leadership, customer intimacy of operational excellence. Hierbij biedt operational excellence voor de groothandel branche volgens de Rabobank de meeste kansen. De groothandel moet dan wel de focus van de ketenpartners weg zien te krijgen van kale productkosten naar Total Costs of Ownership. Ook moet de groothandel samen met klanten en leveranciers deze kosten kunnen reduceren.

Investeren in mensen en middelen

Operational Excellence moet worden ingevuld door de medewerkers van de groothandel en de middelen waarmee zij werken. Volgens het rapport zijn ICT-systemen, het logistieke systeem en de financiƫle positie de belangrijkste middelen van de groothandel. MKB software wordt vooral gebruikt om de efficiency te verhogen en de kosten te verlagen. De logistiek is met name gericht op het maximaliseren van efficiency en verlaging van kosten.

Informatie in alle kanalen gelijk

De groothandel moet via meerdere kanelen bereikbaar zijn voor zijn klanten en hierbij overal gelijke informatie bieden. Hier horen in ieder geval de volgende kanalen bij: kantoor, telefoon, internet en webshop, mobiel, post en social media. De groothandel moet ervoor zorgen dat deze kanalen een geintegreerd geheel vormen. Dit betekent dat de informatie in alle kanalen gelijk moet zijn: productinformatie, prijzen, artikelnummers, etc.

Meer informatie

Het hele rapport is te lezen op de website van de Rabobank. AGION helpt MKB groothandels bij het verbeteren van hun Operational Excellence en hun multichannel strategie met de flexibele bedrijfssoftware SAP Business One. Eventueel gekoppeld aan een B2C webshop of B2B klantenportaal maakt deze oplossing een uniforme klantervaring mogelijk, evenals een aanmerkelijke verbetering van de efficiency van bedrijfsprocessen.