Bent u klaar voor de BTW-verhoging?

Het algemene BTW-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 definitief omhoog naar 21%. Dat heeft gevolgen voor u als BTW-belaste ondernemer. Want welk tarief moet u toepassen als u goederen levert of diensten verricht op of na 1 oktober en wat als uw klant al vooruitbetaald heeft?

Welk tarief moet u hanteren?
Welk BTW-tarief u straks moet toepassen (19% of 21%), hangt af van het moment waarop u goederen levert of diensten verricht. Bij dienstverlening dient u daarbij in het oog te houden dat het BTW-tarief doorgaans wordt bepaald naar het moment waarop de dienst wordt afgerond. Samenvattend betekent dit het volgende:

- U levert goederen of verricht diensten op of na 1 oktober 2012. U moet 21% BTW in rekening brengen;
- U levert goederen of verricht diensten vóór 1 oktober 2012. U brengt 19% BTW in rekening, ook als u pas na deze datum factureert.

Vooruitbetalingen
Maar wat als uw klant nu al gedeeltelijk vooruitbetaalt voor goederen of diensten die u levert na 30 september 2012? Over de hele prijs geldt nu het BTW-tarief van 21%. U levert immers pas op of na 1 oktober. Over de vooruitbetaling heeft u al 19% BTW in rekening gebracht. Het verschil tussen 21% en 19% bent u op 1 oktober dan nog verschuldigd.

Om te voorkomen dat bedrijven in dit soort situaties aanvullende facturen moeten uitreiken, is er een goedkeuring van het kabinet. Voor prestaties die u verricht vanaf 1 oktober 2012 mag u al vóór die datum BTW factureren naar het tarief van 21%.

Doorlopende prestaties
Levert u doorlopende prestaties (zoals het verlenen van licenties of bij abonnementen) die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en doorlopen na 30 september 2012? In dat geval geldt het BTW-tarief van 21% alleen voor het deel van de prestatie die plaatsvindt na 30 september 2012.

BTW-verhoging en uw administratie
De BTW-verhoging heeft ook gevolgen voor uw administratie. U zult uw boekhoudsysteem vóór
1 oktober moeten aanpassen om het BTW-tarief van 21% vanaf die datum goed te kunnen verwerken in uw administratie en in de daaruit voortvloeiende BTW-aangifte. Ook prijslijsten en dergelijke dienen reeds vóór 1 oktober te worden aangepast.

Overgangsrecht voor onroerende zaken
Voor de levering van onroerende zaken middels een koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij de vergoeding in termijnen vervalt, is er een speciaal overgangsrecht. Het nieuwe BTW-tarief van 21% geldt niet over de hele prijs, maar alleen over de termijnen die vervallen na 30 september 2012. Dit geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen, waarbij de vergoeding vervalt in termijnen. Het overgangsrecht geldt echter niet voor diensten die bestaan uit het verrichten van onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

Tot slot is er nog een speciale overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen, gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum ná 30 september 2012. Wordt de vergoeding in termijnen betaald, dan blijft het 19% BTW-tarief gelden voor alle termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2013. Termijnen die vervallen na die datum vallen onder het 21%-tarief.

Lees hier over onze werkinstructies